Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen
Campingnavigator.com respecteert uw privacy en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens en informatie zijn uitsluitend voor intern gebruik. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en uitsluitend gebruikt voor doeleinden in het kader van de activiteiten van Campingnavigator en andere relevante informatie over producten en diensten hieromtrent.

2. Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Campingnavigator.com gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een aanvraag doet voor één van onze producten of een publicatie besteld, zoals de Best Deal (camping)card, Ontdek-Magazine of andere uitingen. Gegevens die van u worden vastgelegd, zijn onder andere contactgegevens, al dan niet voorzien van e-mailadres, uw herkomst, bestelde producten, gegevens over betalingen (indien van toepassing) en/of opgegeven interesses. Zo kunnen uw persoonlijke gegevens als naam, adres en e-mailadres gebruikt worden voor het afhandelen van uw aanvraag (t.b.v. het toezenden van Ontdek-Magazine, Best Deal (camping)card e.d.), of voor uw verzoek voor het verkrijgen van informatie hieromtrent. Tevens houdt Campingnavigator.com u op de hoogte van wijzigingen omtrent de Best Deal (camping)card en de gestelde Best Deal tarieven, als wel voor vakantietips en aanbiedingen omtrent de deelnemende Best Deal campings. Bij registratie voor de Best Deal (camping)card, registreert u zich automatisch voor ontvangst van de volgende gratis edities.

3. Inzage en aanpassing van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Campingnavigator.com over u heeft. Hiervoor kunt u contact opnemen met Campingnavigator.com, zie hiervoor onze contactpagina. Daarnaast heeft u als klant te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Indien er iets wijzigt in uw persoonsgegevens, vernemen wij dit graag van u en kunt u dit doorgegeven aan support@campingnavigator.com. Mocht u in de veronderstelling zijn dat u voor de komende edities van Ontdek-Magazine en de gratis Best Deal campingcard moet betalen, dan willen wij u benadrukken dat dit niet het geval is. Ontdek-Magazine én de Best Deal campingcard zijn gratis en blijven gratis! Mocht u zich desondanks toch willen uitschrijven, of stelt u geen prijs meer op het verkrijgen van informatie ten behoeve van activiteiten van Ontdek-Magazine en de Best Deal campingcard, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar: support@campingnavigator.com o.v.v. uw achternaam, huisnummer, postcode.

4. Informatie- en/of reserveringsaanvraag
Indien u persoonlijke gegevens via deze website verstuurt ten behoeve van een aanvraag voor een kampeerplaats of huuraccommodatie, dan geven wij deze door u ingevoerde gegevens door aan de desbetreffende camping. Dit is noodzakelijk voor een correcte uitvoering van uw informatie- en/of reserveringsaanvraag. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de wijze waarop de camping vervolgens omgaat met uw gegevens.

5. Campingnavigator.com en andere websites
Op de site van Campingnavigator.com treft u meerdere hyperlinks aan naar andere websites. Campingnavigator.com kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van die websites/partijen met uw gegevens. Wij verwijzen hiervoor naar het privacy statement van de site die u bezoekt.

6. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door u als klant aan Campingnavigator.com zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

7. Beveiliging
De gegevens die u als klant aan Campingnavigator.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8. Disclaimer
Campingnavigator.com is gerechtigd de inhoud van de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van wijzigingen op de website is daarvoor afdoende.